top of page
skoma-back-3.jpg

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe (dalej „dane”) Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszej strony internetowej. Przedstawiamy także informacje o plikach cookie i innych stosowanych przez nas narzędziach.

 2. Poniższa Polityka  jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

 3. Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. z zastrzeżeniem szczegółowych zasad prywatności określonych przez te podmioty zewnętrzne Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „Fundacja Skoma” prowadząca działalność pod adresem: ul. Chodkiewicza 13a, 80-506 Gdańsk, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000688808, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 9571096653, (dalej „SKOMA”).

 2. Podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług w Serwisie zbieramy w szczególności: 

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP

 • Typ przeglądarki

 • Rozdzielczość ekranu

 • Przybliżona lokalizacja

 • Otwierane podstrony serwisu

 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

 • Rodzaj systemu operacyjnego

 • Adres poprzedniej podstrony

 • Adres strony odsyłającej

 • Język przeglądarki

 • Prędkość łącza internetowego

 • Dostawca usług internetowych

 

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Login

 • Adres e-mail

 • Adres zamieszkania

 • Numer telefonu

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

 • Numer NIP

 • Inne dane zwykłe

 

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim

 • Adres e-mail

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

 

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim

 • Adres e-mail

 • Adres www

 • Adres IP (zbierane automatycznie)

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z wykorzystywanym przez nas narzędziem analitycznym Google Analytics. 

 2. Podstawą prawną przetwarzania przez SKOMA danych osobowych, które Ciebie dotyczą, do celów opisanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

 3. Dane osobowe przetwarzane są w zależności od celu w jakim są przetwarzane: 

 • rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych;

 • świadczenia usług Newslettera (w tym przesyłania za zgodą Użytkownika treści reklamowych);

 • umożliwienia Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się;

 • udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach;

 • komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych.

 

PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Masz prawo dostępu do przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych i otrzymania kopii Twoich danych, które przetwarzamy.

 2. Masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych przetwarzanych w Serwisach, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

 3. Masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą nasze prawnie uzasadnione interesy. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja  szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 4. Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z SKOMA lub udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez SKOMA danych osobowych masz prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarzamy tj. możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 6. Aby skorzystać z ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem:
  Fundacja Skoma., ul. Chodkiewicza 13a, 80-506 Gdańsk, tel.: +48 507 776 778, poprzez email: info@skoma.org z dopiskiem/tytułem „Ochrona Danych Osobowych” oraz przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie skoma.club/kontakt

W przypadku akceptacji plików cookies lub wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy, masz także prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym czasie. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika

Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:

Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

UDOSTĘPNIENIE LUB POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora;

 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera;

 • Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie).

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter

Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu MailChimp. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.

Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - WIX.COM INC. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Przetwarzanie danych w przypadku płatności on-line

W przypadku realizacji płatności on-line, wszelkie dane dotyczące płatności przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika podmiotowi realizującemu płatność - PayU. Wybrane dane niezbędne do realizacji transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

 

Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi multimedialne:

Usługi społecznościowe / łączone:
(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

Usługi udostępniania treści:

Usługi Newslettera:

Usługi serwowania reklam oraz sieci afiliacyjne:

Prowadzenie statystyk:

Usługi inne:

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dostosowania zawartości naszych stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • Świadczenie usług społecznościowych;

 • Zapewnienia usług afiliacyjnych;

 • Serwisowania usług multimedialnych

 • Personalizowania Serwisu oraz umożliwienia logowania do Serwisu. 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

 • „analityczne” pliki cookies, w tym wykorzystujące narzędzie Google Analytics, pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie;

 • „reklamowe” pliki pozwalające nam dostosować reklamy do Twoich zainteresowań. Z ich pomocą nasi partnerzy reklamowi, będą w stanie odpowiednio dopasować wyświetlane treści tak, aby były dla Ciebie użyteczne i odpowiednie.

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców: 

 

Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

INNE NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Google Analytics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników stron internetowych. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookies. Potrzebujemy ich do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony internetowe oraz ich zakładki. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju naszych Serwisów.

Informujemy o tym ,że korzystanie z Google Analytics wiąże się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz o istniejącym ryzyku uzyskania dostępu służb specjalnych USA do Twoich danych osobowych - w zależności od ustawień Google Analytics zakres danych może obejmować adres IP, identyfikatory wykorzystywane przez Google Analytics typu Client ID, dane dotyczące sesji użytkownika np. czas spędzony na odwiedzonych podstronach. 

Niniejszym informujemy także, że dochowujemy wszelkiej należytej staranności w organizacji procesu tak, aby zakres zbieranych danych był ograniczony do tego, co niezbędne. 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.

 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

bottom of page